Publicerad: 11 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Åläggande om gångbanerenhållning m.m. är ersatt av 18:16.

Visa det här daterade cirkuläret

Åläggande om gångbanerenhållning m.m.Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Germund Persson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:153

Sidfot