Publicerad: 13 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändringar i aktiebolagslagen och tolkning av bestäm- melsen om tiden för styrelseledamots uppdrag i 8 kap. 1 § aktiebolagslagenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:21

Sidfot