Publicerad: 27 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 kap. och semesterlagen (1977:480)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1995:134

Sidfot