Publicerad: 17 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 137 angående fråga om kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal tidsbegränsade förordnanden omplacerats till arbetsuppgifter utanför barnomsorgenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1995:29

Sidfot