Publicerad: 1 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 15 angående uppsägning av en arbetstagare på grund av personliga skälCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1995:84

Sidfot