Publicerad: 31 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1995-01-01Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1995:40

Sidfot