Publicerad: 26 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersätt- ning vid trafikskador på kommunala anläggningarCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Ann Andermyr/GR
  • Löpnummer/utgåva
    1995:37

Sidfot