Publicerad: 20 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landstingCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1995:122

Sidfot