Publicerad: 2 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Blanketter för bygglov, bygganmälan m.m.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Westman Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:165

Sidfot