Publicerad: 19 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Den nya lantmäteri- och fastighetsdataorganisationen fr.o.m. 1996-01-01Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:224

Sidfot