Publicerad: 3 april 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar m m till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSSCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:83

Sidfot