Publicerad: 9 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunerna och fastighetsbildningen – Betänkande om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen och samverkan mellan stat och kommunCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:99

Sidfot