Publicerad: 6 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Kostnader för den statliga assistansutredningen (SOU 1995:126)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1995:213

Sidfot