Publicerad: 14 juli 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Lagar och förordningar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder fr.o.m. den 1 juli 1995 eller senareCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:140

Sidfot