Publicerad: 7 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Lagen om offentlig upphandling och AB Sjukvårds- huvudmännens Upphandlingsbolag (SUB)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sektionschef Hans Ekman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:189

Sidfot