Publicerad: 22 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokaler är ersatt av 1997:88.

Visa det här daterade cirkuläret

Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokalerKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:162

Sidfot