Publicerad: 20 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med TCO-OFs förbundsområde allmän kommunal verksamhet (SKTF, LEDARNA)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:200

Sidfot