Publicerad: 27 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (ÖLA 95 samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.) med 19 SACO organisationerCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mona Nettelman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:201

Sidfot