Publicerad: 20 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Redogörelse för Huvudöverenskommelse (HÖK 95) samt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m (ÖLA) med Kommunal resp SKTF/LEDARNACirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:223

Sidfot