Publicerad: 14 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna i fastighetsbildningen s.k. ”förrättningsförberedelser”Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:157

Sidfot