Publicerad: 9 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Svenska för vuxna invandrare (Sfi)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Olle Wendt
  • Löpnummer/utgåva
    1995:50

Sidfot