Publicerad: 23 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKL

Upphandling och fackligt veto enligt MBL samt upp- handling och de nya reglerna om arbetstagares rättig- heter vid verksamhetsövergångarCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans Ekman, Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:104

Sidfot