Publicerad: 9 februari 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolen har i dom 1995 nr 158 mellan JämO och Kumla kommun behandlat frågan om lönediskri- minering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- liggaCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1996:40

Sidfot