Publicerad: 21 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 41 mellan JämO och Örebro läns landsting behandlat frågan om lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreliggaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1996:84

Sidfot