Publicerad: 20 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 79 mellan SKTF och Karlskoga kommun behandlat frågan om lönediskrimi- nering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- liggaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:130

Sidfot