Publicerad: 10 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens domar 55, 82 och 85/96 om sexuella trakasserier mot elever i det allmänna skolväsendetCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    1996:126

Sidfot