Publicerad: 22 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Avgift för handläggning av remissärenden enligt miljöskyddslagenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Torngren Mona J-Åkerström
  • Löpnummer/utgåva
    1996:27

Sidfot