Publicerad: 11 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Bevara eller gallra? - Råd för kommuner och landsting. Andra omarbetade upplagan.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1996:16

Sidfot