Publicerad: 25 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Budgetpropositionen för år 1997 och nya beräkningar av skatter och bidrag 1997Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg Niclas Johansson Helena Milton m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    1996:132

Sidfot