Publicerad: 31 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Förteckning över kommunala Invandrarbyråer och Flyktingsamordnare 1996Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:91

Sidfot