Publicerad: 15 november 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Hyreshöjning from 1997-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    AnnaCarin Grandin, Ted Lindqvist Avdelning/sektion: Gatu- och fastighetssektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:169

Sidfot