Publicerad: 6 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunernas åtgärder för att underlätta återvand- ringen till före detta Jugoslavien - rättsliga synpunkter m mCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson Leif Petersén
  • Löpnummer/utgåva
    1996:48

Sidfot