Publicerad: 26 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunernas möjligheter att avropa STATTEL:s tele- upphandlingCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar Hedborg
  • Löpnummer/utgåva
    1996:107

Sidfot