Publicerad: 9 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Löneöversynsförhandlingar och jämställdhet i lönehän- seendeCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson, Mona Nettelman, Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:61

Sidfot