Publicerad: 9 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Nya mervärdesskatteregler inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet från år 1997. Utvidgade avdragsbe- gränsningar vid inkomstbeskattningen för företagen vid överlåtelse av anläggningstillgångar i vissa fallCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Björnson Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:148

Sidfot