Publicerad: 30 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 april 1996Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Claesson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:33

Sidfot