Publicerad: 4 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (regeringsrättens beslut 1996-06-26)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Förbundsjurist Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1996:125

Sidfot