Publicerad: 8 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Resultat av enkät om behovet av att i detaljplan kunna reglera handel med skrymmande varor och livsmedelCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:49

Sidfot