Publicerad: 8 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommun- förbundet, länsförbunden och kommunerna avseende kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom området geografisk informationsteknik (IT)Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:145

Sidfot