Publicerad: 17 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Uppskjutet ikraftträdande av 6 kap. stiftelselagen för kommunala stiftelser m.m.Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    1996:20

Sidfot