Publicerad: 20 december 1996

Cirkulär - viktig information från SKL

Verksamhetsstyrningen inom vård och omsorg (UNIK)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:192

Sidfot