Publicerad: 24 september 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 - AFT 98Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Björnson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:155

Sidfot