Publicerad: 13 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 115 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av vårdbi- träde på grund av nedsatt arbetsförmåga.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:184

Sidfot