Publicerad: 24 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av social- bidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något an- ställningsförhållande uppkommit mellan kommunen och personen?Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:51

Sidfot