Publicerad: 6 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 18 angående frågan om arbetsgivaren tillämpat reglerna om bisyssla på ett otillbörligt sätt.Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1997:72

Sidfot