Publicerad: 4 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 48 – fråga om det förele- gat saklig grund för avsked av en lärare som dömts för misshandel av elever.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:180

Sidfot