Publicerad: 18 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 61 angående fråga om kommun vid anställning av systemingenjör/ADB- tekniker gjort sig skyldig till diskriminering i strid med besämmelserna i 8 § lagen om etnisk diskrimineringCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:97

Sidfot