Publicerad: 20 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Det 6 % momsanknutna bidraget i "Ludvika-systemet"Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson Lars Björnson
  • Löpnummer/utgåva
    1997:35

Sidfot