Publicerad: 21 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Enskilda vårdhem som blir enskilda hem för vård eller boende, HVB, enligt socialtjänstlagen 69 §Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1997:36

Sidfot