Publicerad: 23 oktober 1997

Cirkulär - viktig information från SKL

Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med Lärarförbun- dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som partCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:172

Sidfot